Vasilij Rozanov, Svět ve světle „ruské ideje“
vydalo nakl. Oikúmené, 1999
překlad z ruštiny