Sazby:

běžný překlad
překlad s ověřením
tlumočení
nostrifikační zkoušky

300,- Kč / ns
400,- Kč / ns
3 000,- Kč / půlden
1 000,- Kč / zkouška

Normostranou (ns) se rozumí 1 strana cílového textu o 1800 úhozech (znaky včetně mezer).
Slevy a příplatky dle dohody.

Стоимость услуг:

письменный перевод
заверенный перевод
устный перевод
нострификация

300 крон / стр.
400 крон / стр.
6.000 крон / день
1.000 крон / экзамен

Оплату перевода можно произвести также через PayPal.