Proč jsou korektury řehole aneb Vědci zjistili, že chybovat je lidské

Občas bývám požádán o korekturu nějakého překladu, ať již z ruštiny nebo z angličtiny (nebo klidně i z jiného jazyka, důležitá je kontrola správnosti českého textu). Před pár měsíci šlo o poměrně důležitou korekturu brožury nemalého rozsahu, která měla jít do tisku, a zadavatel si přál, aby v ní nebyla jediná chybička.

Svědomitě jsem celou brožuru přečetl, opravil několik překlepů a gramatických chyb, přestylizoval pár souvětí a odeslal korekturu zadavateli. Po dvou dnech se mi brožura vrátila zpátky, že tam při kontrole „něco našli“, abych to tedy přečetl raději celé ještě jednou. Když se toto kolečko zopakovalo potřetí, odepsal jsem zadavatelce, že i kdybych celou brožuru četl pořád dokola, vždycky tam po mně nějaký přehlédnutý překlep zůstane. Pokud chtějí mít text stoprocentně čistý, nemůže ho po sobě číst desetkrát jeden člověk, ale musí ho dát po sobě přečíst deseti různým lidem. A jako vysvětlení jsem použil odkaz na jeden test či vtípek, který svého času koloval po Internetu (a ve své databázi ho uvádí i renomovaný server hoax.cz). Cituji doslova (i s gramatickou chybou):

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že??

Tady to máte. To, že odevzdám korekturu, ve které zůstanou překlepy a chyby, tedy není známkou mého lajdáctví či mé neschopnosti. Na přehlížení překlepů mám vědecky prokázaný nárok! Chybovat je zkrátka lidské.

Zda již zmíněný výzkum na Cambridge University skutečně proběhl, nebo se jedná jen o jeden z řady hoaxů, není zas tak důležité. Faktem je, že náš mozek opravdu porozumí slovům s přeházenými písmeny, domyslí si jejich správné pořadí a netrkne ho, že „vidí“ chybu a že by na ni měl upozornit. A mnohdy nepomůže ani počítačová kontrola pravopisu. Při automatických opravách vám udělá z Leonarda Leoparda, z Purkyně Turkyně, červená vlnovka zmizí a jste tam, kde jste byli.