Lev Šestov, Kierkegaard a existenciální filosofie
vydalo nakl. Oikúmené, 1997
překlad z ruštiny