Služby

V jazykové kombinaci čeština ↔ ruština překládám obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, kontrakty, dohody, plné moci, statutární listiny, stanovy, účetní závěrky, předpisy, nařízení, vyhlášky a jiné normativní akty, obchodní i soukromou korespondenci, technickou dokumentaci, návody, manuály, prezentace, profily, turistické informace, policejní protokoly, soudní rozhodnutí, zprávy, komentáře, články, analýzy a mnoho jiného.

Nabízím také ověřené překlady listin pro řízení před orgány veřejné moci. Ověřený překlad je svázán s originálem a opatřen tlumočnickou doložkou a pečetí (kulatým razítkem) soudního překladatele.

Jsem spolehlivý, zodpovědný, pečlivý. Při překládání využívám své odborné znalosti a zkušenosti z bezmála dvacetileté praxe. Každoročně také absolvuji semináře a přednášky pořádané Komorou soudních tlumočníků ČR a zaměřené na zvyšování kvalifikace. Beru jen takové zakázky, u kterých mohu zaručit vysokou kvalitu zpracování. Pokud by se jednalo o překlad z oblasti, kterou neovládám, zákazníka na to upozorním a doporučím mu jiného překladatele.

Soudního překladatele či tlumočníka v jakékoli jiné jazykové kombinaci najdete v databázi Komory soudních tlumočníků ČR nebo na portálu ministerstva spravedlnosti justice.cz.

Мои услуги

Выполняю заверенные и обыкновенные переводы с чешского на русский и с русского на чешский, главным образом, в следующих областях: право, бизнес, медицина, техника и пр.