Anna Barboj, Daně v Rusku. Rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik
vydala Daňová akademie, s.r.o., 2011
překlad z ruštiny