Mít, či nemít?

Z novin se denně dozvídáme, že někdo měl něco udělat – pirát silnic měl předjíždět na dálnici zprava, důchodce měl osahávat nezletilé dívky, Kučma si měl objednat vraždu novináře nebo nejčerstvěji „Propásl jste příležitost držet zobák,“ měl říct Sarkozy Cameronovi. Zkrátka mu to měl říct, ale neřekl. Důchodce dostal za úkol osahávat dívky, ale neudělal to, proto je popotahován policií. A v jedné ostravské nemocnici dokonce děti mají požívat alkohol.

Na toto nadužívání modálního slovesa mít upozorňoval i Vladimír Just v prvním díle Slovníku floskulí. Rozšířené je zejména v policejní mluvě (pachatel se měl dopustit trestného činu tím, že…) a má vyjadřovat „nejistotu o pravdivosti slovesného děje“, obvykle jako „uvedení cizího mínění“. Novináři si tuto policejní praktiku rychle osvojili, a tak dnes máme mít na každém kroku, i když by jistě nestálo mnoho námahy sem tam vymyslet větu s prý, údajně, říká se, podle svědků, pravděpodobně, patrně, možná, nejspíš či skoro určitě.

Na obranu hlídacích psů demokracie je třeba říci, že takovéto užívání slovesa mít není v rozporu s mluvnicí českého jazyka. Jen působí poněkud poklesle a může být zavádějící. Například v článku o výše zmíněném údajném Sarkozyho výroku jsou ještě další dvě věty s modálním slovesem mít v minulém čase, které lze vykládat dvojím způsobem: „Dohady (…) měly podle nejmenovaného diplomatického zdroje (…) zablokovat setkání státníků na téměř dvě hodiny.“ To můžeme číst buď tak, že se státníci dohadovali, čímž se prý zablokovalo setkání na dvě hodiny, nebo tak, že státníci měli v úmyslu setkání zablokovat, a proto se předem dohodli, že se budou dvě hodiny dohadovat. Jinými slovy buď jsou dohady příčinou, nebo je zablokování účelem. „O návrhu se mělo i hlasovat, již předem bylo ale jasné, že nebude schválen.“ Znamená to, že se o návrhu údajně hlasovalo, nebo že hlasování o návrhu bylo na programu, ale nedošlo na ně?

V neposlední řadě dělá tento policejně-novinářský nešvar problémy i při překládání. Na jednom semináři padl dotaz, jak překládat do ruštiny obraty typu „měl se dopustit“, „měl spáchat“, „měl udělat“. Ruský právník nabídl variantu подозревается в совершении (je podezřelý ze spáchání / z toho, že se dopustil, že udělal). To odpovídá. Jenže policejní mluva si libuje v dlouhých souvětích, jako třeba: „…XY, který je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, kterého se měl dopustit tím, že…“

A co teprve, kdyby měl něco neudělat! „Tlumočník se měl dopustit trestného činu křivého tlumočení, když při inkriminovaném úkonu měl nepřetlumočit všechny obraty se slovem měl.“ Navíc měl nemít s sebou kulaté razítko, které s sebou měl mít. A má to!