Dějiny Běloruska

Hienadź Sahanovič, Zachar Šybieka, Dějiny Běloruska
vydalo nakl. Lidové noviny, 2006
překlad z běloruštiny