Vasil Bykav, povídky Zeď, Na Černé pláni, Hrdina
vyšly časopisecky v letech 2005 – 2007
překlad z běloruštiny